OM LEASING

Textstorlek: Normal | Större | Störst

Att leasa någonting innebär helt enkelt att företaget hyr t.ex. maskinen, kopiatorn, bilen, utav ett leasingföretag. Leasing är ett sätt att minska sitt lånebehov och används i både små och stora företag.

Leasing används idag vid finansiering av de flesta typer av objekt, såsom maskiner, fordon etc. Finansieringen kan göras till fulla värdet. Objektet fungerar som säkerhet och ägs av som leasingföretaget. Leasingkostnaden är avdragsgill som vanlig hyra i ditt företags verksamhet.

Leasing är ett alternativ till avbetalning och kan användas vid finansiering av alla objekt med ett värde på andrahandsmarknaden. Leasingföretaget står som formella ägare av objektet och hyr ut objektet till dig. Genom att det är leasingföretaget egendom blir det samtidigt leasingföretagets säkerhet och de kan ofta finansiera objektet till dess fulla värde. Leasingföretaget brukar börja med att komma överens med dig om lämplig finansieringstid innan kontraktet tecknas och leverans sker.

Flera fördelar med leasing

Leasing kan användas för att finansiera alla objekt som har ett värde på en andrahandsmarknad. Leasingföretaget köper in objektet och hyr sedan ut det till företaget. Objektet ägs av leasingbolaget. Tillsammans med leasingföretaget kommer företaget överens om en leasingtid och skriver ett leasingkontrakt - vanligen två till fem år. I kontraktet är hyran specificerad och ett eventuellt restvärde. Företaget som hyr kan vid leasing- periodens utgång köpa objektet till restvärdet. Hyran d.v.s. leasingkostnaden är fullt avdragsgill för företaget.

Fördelarna med leasing

  • Företagets balansräkning påverkas inte eftersom leasingkostnaden enbart påverkar resultatet. Innebörden av detta är att företagets soliditet inte påverkas. Leasingkostnaden är fullt avdragsgill för företaget.
  • Företaget får lättare att arbeta med den ekonomiska planeringen. Den oftast månatliga leasingkostnaden är lätt att lägga in i  resultat- och likviditetsbudgeten.
  • Företaget binder inte upp eget kapital utan kan använda detta till offensiva investeringar i t ex utvecklingsprojekt.
  • Företaget kan matcha avskrivningstakten mot värdeutvecklingen vilket innebär att företaget väljer avskrivningstakt och restvärde. 

Billeasing en förmånlig affär

Att leasa en bil är förmånligt genom de momsregler som gäller. Om företaget själv köper en bil får de inte lyfta av momsen på bilen utan den får räknas in i investeringen. Leasar företaget istället bilen får det göra avdrag för halva momsen på leasinghyrorna.

Att köpa en bil för t.ex. 250 000 kr inkl. moms med lånade pengar är oftast en sämre affär än att leasa den. Då bilen ska säljas efter leasingperiodens slut, normalt 36 månader, brukar skillnaden mellan restvärde och försäljningspris även komma företaget tillgodo. Det är ganska vanligt att ett övervärde existerar.